Čarobnjak Formulara - Postavka Imena

Precizira način rada sa podacima za novu formu.

To access this command...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Formular će se koristiti samo za unoÅ”enje novih podataka. Postojeći podaci neće biti prikazani.

Kreira formular koji će se koristiti samo za unos novih podataka.

Formular će prikazati sve podatke

Kreira formular koji se može koristiti za prikaz postojećih podataka i unos novih.

Nemojte dozvoliti mijenjanje postojećih podataka

Izaberite zabranu editovanja/uređivanja podataka.

Nemojte dozvoliti brisanje postojećih podataka

Izaberite zabranu brisanja podataka.

Nemojte dozvoliti dodavanje novih podataka

Izaberite zabranu za dodavanje novih podataka.

Form Wizard - Apply styles

Please support us!