Form Wizard - Apply styles

Otvorite ovu stranicu Čarobnjaka, možete izabrati dizajn/izgled kreiranog formulara.

To access this command...

Click Use Wizard to Create Form in a database file window.


Smještaj oznake

Poravnaj lijevo

The labels are left-aligned.

Poravnaj desno

The labels are right-aligned.

Raspored glavne forme

U koloni - oznake lijevo

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

U koloni - oznake na vrhu

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Kao list sa podacima

Aligns the database fields in a tabular form.

U bloku - oznake na vrhu

Arranges the labels above the corresponding data.

Raspored pod-forme

U koloni - oznake lijevo

Ravna polja baze podataka u smjeru kolona sa oznakama s lijeva od polja.

U koloni - oznake na vrhu

Ravna polja baze podataka u smjeru kolona sa oznakama iznad polja.

Kao list sa podacima

Ravna polja baze podataka u tabličnoj formi.

U bloku - oznake na vrhu

Raspoređuje oznake iznad odgovarajućih podataka.

Form Wizard - Set name

Please support us!