Asistent za Faks - Dizajn Stranice

Određuje stil vašeg faks dokumenta.

To access this command...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


Poslovni faks

Kreira šablon faksa za faks u poslovnom stilu.

Stil

Precizira dizajn ivice polja.

Privatni Faks

Kreira šablon faksa za privatni faks.

Stil

Precizira dizajn ivice polja.

Asistent za Faks - Dizajn Stranice

Please support us!