Čarobnjak za Faks

Otvara asistent za faksove. Asistent vam može samo pomoći da kreirate šablone dokumenta za faks dokumente. Onda možete ispisivati faks dokumente do printera ili do faks mašine, ako je faks drajver softver omogućen.

To access this command...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice dolazi sa šablonom za faks dokumente, koje možete izmijeniti sa asistentom da zadovolji vaše potrebe. Asistent vas vodi korak-po-korak u kreiranju šablona za dokument, i nudi brojne opcije za pregled i dizajn. Prikaz dokumenta vam daju utisak kako će završeni faks izgledati.

Unutar odjela možete izmijeniti vaše upise i opcije u bilo koje vrijeme. Možete isto preskočiti cijelu stranicu ili čak sve stranice asistenta, u kojem slučaju trenutne (ili postavljene) opcije će ostati u funkciji.

Asistent za Faks - Dizajn Stranice

Određuje stil vašeg faks dokumenta.

Asistent za Faks - Dizajn Stranice

Specifies the fax elements to be printed.

Asistent za Faks - Dizajn Stranice

Specifies the receiver and sender information for the fax.

Asistent za Pisma - Podnožje

Specifies the footer data.

Asistent za Pisma - Ime i Lokacija

Defines the template name and location.

Nazad

Kliknite na dugme Nazad za prikaz opcija izabranih na prethodnoj stranici. Trenutne postavke neće biti izmijenjene ili izbrisane ako pritisnete ovo dugme.Nazad će biti aktivirano iz druge stranice nadalje.

Sljedeći

Asistent spašava trenutne postavke i ide na slijedeću stranicu. Dugme Dalje će postati neaktivno kada dosegnete zadnju stranicu.

Kraj

Prema vašim odabirima, asistent kreira šablon za dokument i spašava ga. Novi dokument baziran na šablonu se pojavljuje u radnom području, sa imenom datoteke "UntitledX".

Odustani

Clicking Cancel closes a dialog without saving any changes made.

Please support us!