Automatsko Ispravljanje je aktivirano

Dupli razmaci su zanemareni

Samoispravka je ispravilo vaš tekst tako da je veći broj razmaka koje ste napravili smanjen na jedan razmak.

To access this command...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!