Automatsko Ispravljanje je aktivirano

URL je otkriven i atribut hiperveze je podešen

Samoispravka je izmijenilo vaš tekst. Niz je otkriven kao URL i prikazan je kao hiperveza.

To access this command...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!