Automatsko Ispravljanje je aktivirano

Dva velika slova na početku riječi i rečenice su ispravljena na jedno veliko slovo

Samoispravka je izmijenilo vaš tekst tako da riječ koja počinje sa dva velika slova na početku rečenice sada počinje sa jednim velikim slovom.

To access this command...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!