Automatsko Ispravljanje je aktivirano

Počni svaku rečenicu sa velikim slovom

Vaš tekst je ispravljen sa Samoispravka tako da je trenutna riječ počela sa velikim slovom. Automatsko ispravljanje mijenja riječi na početku paragrafa, i riječi nakon znaka na kraju rečenice (tačka, uskličnik, upitnik).

To access this command...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!