Automatsko Ispravljanje je aktivirano

Dva početna slova su ispravljena

Upisivanje grešaka kao "WOrd" su ispravljene i zamijenjene Samoispravka funkcijom na "Word".

To access this command...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!