Index - Keyword Search in the Help

Možete tražiti određenu temu upisujući riječi u Pojam za pretragu tekst odjelu. Prozor sadrži alfabetski spisak indeks pojmova.

Ako je pokazivač u indeks spisku kada upišite pojam za traženje, prikaz će se automatski prebaciti na slijedeći pojam koji se podudara sa traženim. Kada upišete riječ u Pojam za pretragu prostor za tekst, fokus će preskočiti do pojma koji najbolje odgovara traženom u indeks spisku.

Tip Icon

Indeks i pretraga kompletnog teksta se uvijek primjenjuju na trenutno odabranu LibreOffice aplikaciju. Odaberite odgovarajuću aplikaciju koristeći tekstualno polje traci za alate preglednika pomoći.


Please support us!