Prečice baze podataka

Slijedi lista prečica dostupnih u bazama podataka.

Osnovne prečice u LibreOffice takođe važe.

Note Icon

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Prečice za baze podataka

U dizajnu upita

Tipke za kratice

Effect

F6

Skok između površina dizajna upita.

Obriši

Briše tabelu iz dizajna upita.

Tabulator

Oznaci konektor liniju.

Shift+F10

Otvara meni sadržaja

F4

Shows a Preview.

F5

Runs query.

F7

Adds table or query.


Prozor kontrole postavki

Tipke za kratice

Effect

+Up Arrow

Otvara kombinirani okvir.

+Up Arrow

Zatvara kombinirani okvir.

Shift+Enter

Unosi novu liniju.

Strelica gore

Postavlja kursor na prethodnu liniju.

Strelica dolje

Postavlja kursor na sljedeću liniju.

Enter

Završava unos u polje i postavlja kursor na sljedeće polje.

+F6

Pomjera fokus (ako nije u dizajn načinu) na prvu kontrolu. Prva kontrola je prva izlistana u obrascu navigatora.


Prečice za kreiranje osnovnih dijaloga

Tipke za kratice

Effect

+PgUp

Preskače između tabulatora.

+PgDn

Preskače između tabulatora.

F6

Jumps between windows.

Tabulator

Izbor kontrolnih polja.

Shift+Tabulator

Izbor kontrolnih polja u suprotnom smjeru.

+Enter

Unosi odabranu kontrolu.

Tipka strelica

+tipka strelice

Mijenja odabranu kontrolu u koracima od 1 mm u odgovarajućem pravcu. U uredi tačku načinu, mijenja veličinu odabrane kontrole.

+Tabulator

U uredi tačku načinu, skače na sljedeću kontrolu.

Shift++N

U uredi tačku načinu, skače na prethodnu kontrolu.

Esc

Napušta trenutni odabir.


Selecting Rows and Columns in a Database Table (opened by +Shift+F4 keys)

Prečice

Effect

Razmak

Mijenja odabir reda, osim kad je red u uredi načinu rada.

+Tabulator

Toggles row selection.

Shift+razmak

Selects the current column.

+PgUp

Moves pointer to the first row.

+PgDn

Moves pointer to the last row.


Please support us!