Operatori uporedivanja

The following comparative operators can be set under Condition in the Standard Filter dialog.

Comparative operator

Efekat

Jednako (=)

Neke vrijednosti jednake uvjetima.

manje od (<)

Neke vrijednosti manje od uvjeta

veće od (>)

Vrijednosti veće od uvjeta.

Manje ili jednako od (< =)

Vrijednosti manje ili jednake uvjetima

Veće ili jednako (> =)

Vrijednosti veće ili jednake uvjetima.

Različito od (< >)

Vrijednosti različite od uvjeta

Najveći

Prikazuje N(brojčana vrijednost) najveće vrijednosti

Najmanji

Prikazuje N(Brojčana vrijednost) najmanje vrijednosti.

Najveći %

Prikazuje najveći N% (brojčana vrijednost) totalne vrijednosti.

Najmanji %

Prikazuje najmanji N% (brojčana vrijednost kao parametar) svih vrijednosti.


Please support us!