Animacija teksta

Dodaje efekat animacije tekstu u označenom nacrtanom objektu.

To access this command...

Choose Format - - Text Animation tab.


Efekti animacije teksta

Označite efekat koji želite primijeniti, a zatim postavite postavke efekta

Efekti

Označite efekt animacije koji želite primijeniti na tekst u označenom objektu. Za uklanjanje efekta animacije, označite No Effect.

Na lijevu stranu

Pomiče tekst sa lijeva na desno.

Ikona

Lijeva strelica

Prema desno

Pomjera tekst s lijeva na desno.

Ikona

Desna strelica

Prema vrhu

Pomjera tekst od dole prema gore.

Ikona

Prema gore strelica

Prema dole

Pomjera tekst od gore prema dole.

Ikona

Dole strelica

Osobine

Počni unutra

Tekst je vidljiv unutra crteža kada je efekat primijenjen

Tekst vidljiv dok se mijenja

Text ostaje vidljiv nakon što se efekt postavi.

Animacijski efekti

Set the looping options for the animation effect.

Continuous

Pušta animaciju u beskonačnoj petlji.

Protočni kvadrat

Unesite koliko puta želite da se animacija ponovi.

Prirast

Postavite povećavajuću vrijednost za pomjeranje teksta.

Pikseli

Povećava se u pikselu mjera.

Povećavajući kvadrat

Unesite broj povećavanja po kojima će te pomjerati tekst.

Zakašnjenje

Koliko želite da čekat prije nego što se efekat ponovi

Automatski

LibreOffice određuje koliko čekati da se ponovi efekt. Da ručno dodijelite vrijednost, izbrišite ovo polje, i unesite vrijednost u Automatski polje.

Automatsko polje

Unesite količinu vremena da čekate prije nego što ponovite efekt.

Please support us!