Napustiti grupu

napušta grupu, tako da više ne možete uređivati individualne objekte unutar grupe. Ako ste unutar određene grupe, onda je samo ta grupa zatvorena.

To access this command...

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Napustiti grupu


Please support us!