Napustiti grupu

napušta grupu, tako da više ne možete uređivati individualne objekte unutar grupe. Ako ste unutar određene grupe, onda je samo ta grupa zatvorena.

To access this command...

Choose Format - Group - Exit Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Exit Group (drawing documents).

Open context menu - choose Exit Group.

Icon Exit Group

Napustiti grupu


Please support us!