Razgrupiraj

Razdvaja označenu grupu na individualne objekte.

To access this command...

Open context menu - choose Ungroup.

Icon Ungroup

Razgrupiraj


Za razdvajanje ugniježdenih grupa unutar grupe, morate ponoviti ovu komandu na svaku podgrupu.

Please support us!