Grupa

Grupiše individualne objekte tako da mogu biti pomjereni kao jedan objekat..

To access this command...

Open context menu - choose Group (for text box and shapes).

Icon Group

Grupa


Svojstva individualnih objekata su zadržana i nakon grupiranja objekata. Možete ugnijezditi grupe, tj. možete imati grupu unutar grupe.

Please support us!