Grupa

Grupiše individualne objekte tako da mogu biti pomjereni kao jedan objekat..

To access this command...

Choose Format - Group - Group (text documents, spreadsheets).

Choose Shape - Group - Group (drawing documents).

Open context menu - choose Group - Group (form objects).

Icon Group

Grupa


Svojstva individualnih objekata su zadržana i nakon grupiranja objekata. Možete ugnijezditi grupe, tj. možete imati grupu unutar grupe.

Please support us!