Group

Grupe čuvaju zajedno označene objekte tako da oni mogu biti uređivani i pomjereni kao jedan objekat.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Format - Group.

From the context menu:

Choose Group.

From the tabbed interface:

Choose Draw tab.

From toolbars:

Icon Group

Grupa


Rad sa grupama

Za uređivanje grupe, označite grupu, desni klik misa i zatim izaberite

Kada uređujete grupe, objekti koji nisu dio grupe su uređivani.

Koristite Tab i Shift+Tab za pomjeranje naprijed i nazad kroz grupu.

Za napuŔtanje grupe, kliknite desno dugme na misu, a zatim izaberite

Grupa

GrupiŔe individualne objekte tako da mogu biti pomjereni kao jedan objekat..

Razgrupiraj

Razdvaja označenu grupu na individualne objekte.

Grupa za uređivanje

Otvara označenu grupu, tako da možete uređivati individualne objekte. Ako označena grupa sadrži ugniježdene objekte, možete ponavljati ovu komandu na podgrupe. Ova komanda ne razdvaja podgrupe trajno.

Napustiti grupu

napuÅ”ta grupu, tako da viÅ”e ne možete uređivati individualne objekte unutar grupe. Ako ste unutar određene grupe, onda je samo ta grupa zatvorena.

Please support us!