Slant & Corner Radius

Kosina označenog objekta, ili okretanja ugla pravougaonog objekta.

To access this command...

Choose Format - Position and Size - Slant & Corner Radius tab.


Prečnik ugla

Možete rotirati uglove pravougaonog oobjekta.

Prečnik

Unesite prečnik kruga koji želite koristiti za rotiranje ugla.

Kosina

Kosina označenog objekta duž ose koju označite

Ugao

Unesi ugao kosine prema osi.

Please support us!