Spoji Dokument

Ubacuje promjene napravljene na kopijama istog dokumenta u originalni dokument. Promjene napravljene nad fusnotama, zaglavljima, okvirima i poljima su zanemarene. Identične promjene su spojene automatski.

To access this command...

Choose Edit - Track Changes - Merge Document.

On the Track Changes toolbar, click

Icon Merge Document

Merge Document


Please support us!