Ponovi

Ponavlja posljednju komandu. Ova komanda je dostupna u Writeru i Calc-u.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Edit - Repeat.

From toolbars:

Icon Repeat

Repeat

From the keyboard:

+ Shift + Y


Please support us!