3D pogled

On the first page of the Chart Wizard or in the context menu of a chart you can choose a chart type.

To access this command...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Prikaz grafa odgovara novim postavkama koje unesete u graf.

Za 3D graf možete birati Format - 3D prikaz da postavite perspektivu, prikaz i iluminaciju.

Perspektiva

Postavite sve uglove na 0 za prednji prikaz grafa. Pite i krofne se prikažu kao krugovi.

Sa pravougaonim osama postavljenim, možete rotirati sadržaj grafa samo po X i Y smjeru, to jeste, paralelno ivicama grafa.

X vrijednost od 90, sa Y i Z postavljenim na 0, omogućava pogled sa vrha prema grafu. Sa X postavljenim na -90, vidite dno grafa.

Rotacije se primjenjuju u redosljedu prvo x, potom y i posljednje z.

Kada sjenčenje omogućite i rotirate graf, svjetla se rotiraju kao da su fiksirana za graf.

Note Icon

Rotacione ose uvijek poštuju stranicu, a ne grafove ose. Ovo je drugačije nego u nekim drugim programima.


Izaberite Perspektiva kvadratić da vidite graf u centralnoj perspektivi kao kroz sočivo kamere umjesto koristeći paralelnu projekciju.

Postavite dužinu fokusa sa spin dugmetom. 100% vam daje perspektivu gdje krajnja ivica grafa izgleda približno u pola veličine kao prednja ivica.

Note Icon

Starije verzije od LibreOffice ne mogu prikazati procenat aspekta na isti način kao trenutna verzija.


Izgled

Biranjem sheme, kvadratići i izvori svjetlosti se postavljaju tim redosljedom.

Iluminacija

Set the light sources for the 3D view.

D'oh! You found a bug (text/schart/01/wiz_chart_type.xhp#wiz_chart_type not found).

D'oh! You found a bug (text/schart/01/wiz_data_range.xhp#wiz_data_range not found).

D'oh! You found a bug (text/schart/01/wiz_data_series.xhp#wiz_data_series not found).

D'oh! You found a bug (text/schart/01/wiz_chart_elements.xhp#wiz_chart_elements not found).

Please support us!