Stepped Line Properties

U grafu koji prikazuje linije (Line ili XY tip), možete izabrati da prikažete krive umjesto glatkih linija. Neke opcije upravljaju osobine tih krivih.

To access this command...

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.


Different step types

Please support us!