Pozicioniranje

KontroliŔe pozicioniranje ose.

To access this command...

Choose Oblik - Axis - X Axis - Positioning tab (Charts)


Linija ose

Izaberite gdje presjeći drugu osu: na početku, kraju, određenoj vrijednosti ili na kategoriji.

Position Axis

On tick marks

Specifies that the axis is positioned on the first/last tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at the value axis.

Between tick marks

Specifies that the axis is positioned between the tickmarks. This makes the data points visual representation begin/end at a distance from the value axis.

Oznake

Postavite oznake

Izaberite gdje da postavite oznake: blizu ose, blizu ose (sa druge strane), izvan početka, izvan kraja.

Intervalne oznake

Velika:

Određuje ukoliko oznake trebaju da budu na unutraÅ”njoj ili vanjskoj strani ose. Moguće je kombinirati oboje: vidjet će te oznake sa obje strane.

Inner

Određuje da su oznake postavljene na unutraÅ”njoj strani ose.

Outer

Određuje da su oznake postavljene na vanjskoj strani ose.

Mala:

Područje se koristi da definiÅ”e ispresijecane linije između oznaka ose. Moguće je aktivirati oba polja. Ovo će rezultirati u markiranim linijama dužinom vanjske i unutraÅ”nje strane.

Inner

Specificira da mali interval oznake su postavljane na unutraŔnjoj strani ose.

Outer

Specificira da mali intervalne oznake su postavljene na vanjskoj strani ose.

Postavi oznake

Izaberite gdje da postavite oznake: kod oznake, ose ili kod ose i oznake.

Please support us!