Skaliraj

Kontroliše pozicioniranje ose.

To access this command...

Choose Oblik - Axis - Y Axis - Omjer tab (Charts)


Ose su automatski skalirane od LibreOffice tako da su vrijednosti potimalno prikazane.

Da postignete određeni rezultat, možete ručno mijenjati skaliranje osa. Npr., možete prikazati samo gornje dijelove kolona tako što pomičete nultu liniju prema gore.

Omjer

Možete unijeti vrijednost za podjelu osa u ovom području. Možete automatski postaviti osobine minimum, maksimum, glavni interval, brojač srednjeg intervala i referentne vrijednosti.

Minimalno

Definiše minimum za početak ose.

Maksimum

Definiše maksimalnu vrijednost kraja ose.

Veliki interval

Definiše interval za glavnu podjelu osa. Veliki interval ne može biti veći od vrijednosti površine.

Broj malih intervala

Definiše interval za podjelu osa.

Referentna vrijednost

Određuje u kojoj poziciji prikazati vrijednosti duž ose.

Automatski

Morate prvo izabrati Automatski opciju kako biste mijenjali vrijednosti.

Note Icon

Onemogućite ovu mogućnost ako radite sa "fiksnim" vrijednostima, jer ne dozvoljava automatsko skaliranje.


Logaritamska skala

Izaberite ukoliko želite da osa bude logaritamski podijeljena.

Note Icon

Koristite ovu mogućnost ako radite sa vrijednostima koje se oštro razlikuju jedne od drugih. Možete koristiti logaritamsku skalu da napravite mrežu linija osa podjednako udaljenje, ali da imaju vrijednosti koje mogu rasti ili smanjivati se.


Obrnuti smjer

Definiše gdje niže i više vrijednosti mogu biti prikazane na osi. Neaktivni status je matmatički pravac. To znači da kartezijev koordinatni sistemi x-osa prikazuje niže vrijednosti na lijevoj i y-osa niže vrijednosti na dnu. Za polarni koordinatni sistem matematički ugao pravca ose je obrnut od smjera kazaljke na satu i osa prečnika je od unutrašnje ka vanjskoj.

Vrsta

For some types of axes, you can select to format an axis as text or date, or to detect the type automatically. For the axis type "Date" you can set the following options.

Minimum and maximum value to be shown on the ends of the scale.

Prikazuje manje ili više podataka.

Kreira formular koji se može koristiti za prikaz postojećih podataka i unos novih.

Prikazuje broj karaktera za znak.

Please support us!