Poravnanje

Modifies the alignment of axes or title labels.

Neke od opcija prikazanih ovdje nisu dostupne za sve oznake. Npr., postoje različite opcije za 2D i 3D objektne oznake.

To access this command...

Choose Format - Axis (Charts)


Prikaži oznake

Određuje ukoliko se prikazuju ili sakrivaju oznake osa.

The AxesTitle On/Off icon on the Formatting bar switches the labeling of all axes on or off.

Icon

Pokazi/sakrij Axis Opise

Rotiraj tekst

Određuje smjer teksta sadržaja čelija. Kliknite jednu od ABCD dugmadi da dodijelite željeni smjer.

ABCD točak

Pritiskom bilo gdje na tačku definiŔe varijabilnu orijentaciju teksta. Slova "ABCD" na dugmetu korespondiraju novim postavkama.

ABCD dugme

Dodjeljuje vertikalnom tekstu orijentaciju za sadržaj ćelije.

Note Icon

Ako definiŔete vertikalnu x-osa oznaku, tekst može biti srezan linijom x-ose.


Degrees

Omogućava vam da ručno unesete orijentacijski ugao.

Tok teksta

Određuje tok teksta oznake podatka.

Overlap

Određuje ukoliko tekst u ćeliji se može preklapati sa drugim ćelijama. Ovo može biti korisno ako se nema dovoljno prostora. Ova opcija nije omogućena sa različitim smjerovima naslova.

Prelom

Dozvoljava da se tekst prelama.

Iduće opcije nisu omogućene za sve tipove grafikona:

Poredak

The options on this tab are only available for a 2D chart, under Format - Axis - Y Axis or X Axis. In this area, you can define the alignment of the number labels on the X or Y axis.

Naslov

Uređuje brojevima na osi jedni naspram drugih.

Stagger odd

Potiskuje brojeve na osi, čak brojeve manje od neparnih brojeva.

Stagger even

Potiskuje brojeve na osi, neparne brojeve manje od parnih.

Automatski

Automatski uređuje brojeve na osi.

Note Icon

Problemi se mogu pojaviti u prikazivanju oznaka ako je veličina vaÅ”eg grafikona premala. Možete ovo zaobići povećavanjem pregleda ili smanjenjem veličine fonta.


Tekst pravac

Određuje pravac teksta za paragraf koji koristi kompleksan prelom teksta (KPT). Ova mogućnost je dostupna samo ako kompleksan prelom teksta je osposobljen u podrÅ”ci.

Please support us!