Tabele sa podacima

Opens the Data Table dialog where you can edit the chart data.

Ovaj tabela podataka dijalog nije prisutan ako unesete grafik koji je baziran na izračun listu ili na pisač tabeli.

Note Icon

Neke od promjena će postati vidljive tek nakon zatvaranja i ponovnog otvaranja dijaloškog prozora.


To access this command...

Choose View - Chart Data Table (Charts)

On Formatting bar, click

Icon

Chart Data


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Mijenjanje podataka grafikona

Kada kreirate grafikon baziran na default podacima, ili kad kopirate grafikon u svoj dokument, možete otvoriti Chart Data Table dijalog prozor za unos vlastitih podataka. Grafika odgovara na promjene istovremeno.

Zatvorite Chart Data dijalog prozor za primjenu promjena u grafikonu. Izaberite Izmijeni - Poništiza otkazivanje promjena.

  1. Unesite ili označite grafikon koji nije baziran na postojećim podacima.

  2. Choose View - Chart Data Table to open the Data Table dialog.

    The data series are organized in columns. The role of the left most column is set to categories or data labels respectively. The contents of the left most column are always formatted as text. You can insert more text columns to be used as hierarchical labels.

  3. Kliknite na ćeliju u dijalog prozoru i promijenite sadržaj. Kliknite na drugu ćeliju da bi vidjeli sadržaj promijenjene ćelije.

  4. Unesite ime serije podataka i prozor teksta iznad kolone.

  5. Koristiti oznake ispod tabele za umetanje ili brisanje redova i kolona tabele. Za serije podataka sa vise kolona, samo cijele serije podataka mogu biti umetnute ili izbrisane.

  6. Red serija podataka u grafikonu je isti kao u tabeli. Koristiti Move Series Right za mijenjanje trenutne kolone sa prvom susjednom sa desne strane.

  7. Redoslijed kategorija ili tačaka podataka u grafikonu je isti kao u podatkovnoj tabeli. Koristiti Move Row Downoznaku za mijenjanje trenutnog reda sa prvom susjednom ispod.

Please support us!