Alatne trake

Ovaj podmeni nabraja alatne trake koje su dostupne u proračunskim tablicama.Ovaj pregled opisuje zadani oblik alatne trake za LibreOffice. Ako ste prilagodili bilo koju od alatnih traka, vaša konfiguracija može se razlikovati od one opisane ovdje.

Tabela

The Standard bar is available in every LibreOffice application.

Traka za Oblikovanje

Ova oblikovanje traka sadrži osnovne komande za primjenu ručnog oblikovanja.

Alatna traka

Koristite alatnu traku da pristupite često korištenim naredbama.

Traka formule

Koristite ovu traku za unošenje formula.

Traka za crteže

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

Traka za slike

Ovatraka za slike je prikazana kad unesete ili izaberete sliku na stranici.

Traka sa svojstvima grafičkih objekata

The Drawing Object Properties Traka za objekte koje odaberete na stranici sadrži komande za formatiranje i usklađivanje.

Traka za formatiranje teksta

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Statusna traka

Ovastatusna traka prikazuje informacije o postojećoj stranici.

Umetni

Kliknite na strelicu do ikone da otvorite Ubaci alatnu traku, sa kojom možete dodati grafiku i specijalne znakove na trenutnu stranicu.

Classification Bar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Go to menu View - Toolbars and select Classification

Please support us!