Alatne trake

This submenu lists the toolbars that are available in spreadsheets. This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

Tabela

The Standard bar is available in every LibreOffice application.

Traka za Oblikovanje

Ova oblikovanje traka sadrži osnovne komande za primjenu ručnog oblikovanja.

Alatna traka

Koristite alatnu traku da pristupite često korištenim naredbama.

Traka formule

Koristite ovu traku za unošenje formula.

Traka za crteže

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

Traka za slike

Ovatraka za slike je prikazana kad unesete ili izaberete sliku na stranici.

Traka sa svojstvima grafičkih objekata

The Drawing Object Properties Traka za objekte koje odaberete na stranici sadrži komande za formatiranje i usklađivanje.

Traka za formatiranje teksta

The Text Formatting Bar that is displayed when the cursor is in a text object, such as a text box or a drawing object, contains formatting and alignment commands.

Print Preview Bar

The Print Preview bar is displayed when you choose File - Print Preview.

Statusna traka

Ovastatusna traka prikazuje informacije o postojećoj stranici.

Umetni

Kliknite na strelicu do ikone da otvorite Ubaci alatnu traku, sa kojom možete dodati grafiku i specijalne znakove na trenutnu stranicu.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!