Defining Number of Pages for Printing

Ako je tabela prevelika za jednu stranicu, LibreOffice Calc će štampati trenutnu tabelu ravnomjerno raspoređenu na više stranica. Kako se automatski prekid ne nalazi uvijek na optimalnim pozicijama, možete definisati distribuciju stranica sami.

  1. Go to the sheet to be printed.

  2. Choose View - Page Break.

  3. Vidjecete automatsku distribuciju ploce kroz printane stranice. Automatski kreiran domet Å¡tampanja je prikazan tamnoplavim linijama, i oni koji su definisani korisnikom svijetlo plavim linijama. Stranica se prekida (linije prekidanja i prekidanja kolona) su marirane crnim linijama

  4. Mozete pomjeriti plave linije sa misem. Naci cete sljedece opcije u kontekstnom meniju, ukljucujuci dodavanje dodatnog dometa Å¡tampanja, brisanjem skaliranja i ubacivanja dodatnih rucnih linija i prekida kolona.

Please support us!