Izbor visestrukih celija

Select a rectangular range

Sa klikom misa, povuci sa jednom kraja dijagonalno na drugi kraj dometa.

Oznaci jednu celiju

Uradi jedno od sljedeceg:

Izaberi razlicite otklonjene celije

Uradi jedno od sljedeceg:

Prebaci na modus biljezenja

Na statusnom meniju, klikni na prozor sa legendom STD / EXT / ADD da bi prebacio na modus oznacavanja:

Sadrzaj polja

Efekt klikanja na mis

STD

Klik misa odabere celiju na koju ste kliknuli. Odznacite sve oznacene celije.

EXT

Klik na mis oznacava pravougaoni domet od trenutne celije do celije na koju ste kliknuli.

ADD

Klik misem na celiju dodaje na nju vec oznacene celije. Klik misa na oznacenu celiju, odznaci je. Alternativno -klikne na celiju.


Please support us!