Calculating With Formulae

Sve formule počinju sa znakom jednakosti. Mogu sadržavati brojeve, tekst, aritmetičke operatore, logičke operatore i funkcije.

Tip Icon

Zapamtite da se osnovne aritmetičke operacije (+, -, *, /) moraju koristit u formulama pomoću pravila ""Mnozenje i dijeljenje prije sabiranja i oduzimanja"", umjesto pisanja =SUM(A1:B1) možete napisati =A1+B1.


Tip Icon

Zagrade se mogu koristit. Rezultat formule =(1+2)*3 je druaciji od rezultata formule =1+2*3.


Evo nekoliko primjera LibreOffice Calc formula:

A1+10

Prikazuje sadržaj ćelije A1 plus 10.

A1 * 16%

Prikazuje 16% sadržaja ćelije A1.

A1 * A2

Prikazuje rezultat množenja ćelija A1 i A2.

ROUND(A1; 1)

Prikazuje sadržaj ćelije A1 zaokružen na jedno decimalno mjesto.

EFFECTIVE(5%; 12)

Računa kamatu za 5% godisnju nominalnu kamatu sa 12 plaćanja godičnje.

B8-SUM(B10:B14)

Računa B8 minus suma ćelija od B10 do B14.

SUM(B8; SUM(B10:B14))

Računa sumu ćelija B10 do B14 i dodaje vrijednost ćeliji B8.


Takodjer je moguće ugnijezditi funkcije u formule, kao što je prikazano u primjeru. Takodjer mogu se ugnijezditi funkcije unutar funkcija. Function Wizard pomaže sa funkcijama koje su smjestene.

Please support us!