Displaying Formulae or Values

Ako zeliš da prikazeš formule u ćelijama, npr. U obliku =SUM(A1:B5), učini sljedeće:

  1. Choose - LibreOffice Calc - View.

  2. U Prikaz area mark the Formule prozoru. Klikni OK.

Ako zeliš vidjeti rezultate kalkulacije umjesto formule, ne obiljezavaj Formulae tick u prozoru.

- LibreOffice Calc - View

Please support us!