Copying Formulae

Postoji više načina da se kopira formula. Preporučeni način je:

  1. Selektiraj ćeliju koja sadrži formulu:

  2. Izaberi Izmijeni - Kopiraj, or press +C to copy it.

  3. Selektiraj ćeliju u koju želiš da kopiraš formulu.

  4. Izaberi Izmijeni - Umetni, ili pritisni +V. Formula će biti pozicionirana u novu ćeliju.

Ako želite kopirati formulu u više ćelija, postoji brz i lagan način za kopiranje u susjedne ćelije:

  1. Selektiraj ćeliju koja sadrži formulu:

  2. Position the mouse on the bottom right of the highlighted border of the cell, and continue holding down the mouse button until the pointer changes to a cross-hair symbol.

  3. Sa pritisnutim dugmetom misa, prevuci dole ili desno tačno preko ćelija u koje zeliš da kopiraš formulu.

  4. Kada pustite miš formula će biti kopirana u ćelije i automatski prilagodjena.

Ako ne želite da vrijednosti i tekst budu automatski prilagodjeni, držite key when dragging. Formulae, however, are always adjusted accordingly.

Please support us!