Selecting DataPilot Output Ranges

Kliknite tipku Opširnije u DataPilot dijaloškom prozoru. Dijaloški prozor će se proširiti.

Možete izabrati imenovani raspon u kojem će se DataPilot tabela kreirati, iz Rezultati u prozora. Ako raspon rezultata nema ime, unesite koordinate gornje lijeve ćelije raspona u polje s desne strane Rezultati u prozora. Također možete kliknuti odgovarajuću ćeliju da bi se koordinate unijele shodno tome.

Ako označite Ignoriši prazne redove okvir za kvačicu, neće se uzeti u obzir kada DataPilot tabela bude kreirana.

Ako Navedi kategorije okvir za kvačicu je označen, kategorije će biti identificirane po njihovom zaglavlju i dodijeljene prema njima kada se DataPilot tabela kreira.

Open file with example:

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot.xhp#datapilot not found).

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp#datapilot_updatetable not found).

Please support us!