Editing DataPilot Tables

Kliknite jednu od tipki u tabeli koju je DataPilot kreirao i čuvajte tipku na mišu prema dolje. Specijalni simbol će se pojaviti pored pokazivača miša.

Povlačenjem tipke na drugu poziciju u istom redu možete promijeniti redoslijed kolona. Ako povučete tipku na lijevi kraj tabele u površinu zaglavlja za red, možete promijeniti kolonu u red.

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

Da bi uklonili tipku iz tabele, samo je povucite van DataPilot tabele. Otpustite tipku na mišu kada je pointer miša pozicioniran unutar tablice postao 'nije dozvoljeno' ikonica. Tipka je izbrisana.

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

U DataPilot tabeli, možete koristiti povlačenje-i-ispuštanje ili reži/zalijepi komande za reorganiziranje redoslijeda polja podataka.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot.xhp#datapilot not found).

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp#datapilot_updatetable not found).

Please support us!