Editing DataPilot Tables

Kliknite jednu od tipki u tabeli koju je DataPilot kreirao i čuvajte tipku na mišu prema dolje. Specijalni simbol će se pojaviti pored pokazivača miša.

Povlačenjem tipke na drugu poziciju u istom redu možete promijeniti redoslijed kolona. Ako povučete tipku na lijevi kraj tabele u površinu zaglavlja za red, možete promijeniti kolonu u red.

U DataPilot dijaloškom prozoru, možete povući tipku u Polja stranice površinu da bi kreirali tipku i prozor sa listom na vrhu generisane DataPilot tabele. Prozor sa listom se može koristiti za filtriranje DataPilot tabele sadržajem izabrane tačke. Možete koristiti povlačenje-i-ispuštanje unutar generisane DataPilot tabele kako bi koristili drugo polje stranice kao filter.

Da bi uklonili tipku iz tabele, samo je povucite van DataPilot tabele. Otpustite tipku na mišu kada je pointer miša pozicioniran unutar tablice postao 'nije dozvoljeno' ikonica. Tipka je izbrisana.

Da editujete DataPilot tabelu, kliknite ćeliju unutar DataPilot tabele i otvorite kontekstualni meni. U kontekstualnom meniju naći ćete komandu Pokreni, koja prikazuje DataPilot dijaloški prozor za trenutnu DataPilot tabelu.

U DataPilot tabeli, možete koristiti povlačenje-i-ispuštanje ili reži/zalijepi komande za reorganiziranje redoslijeda polja podataka.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot.xhp#datapilot not found).

D'oh! You found a bug (text/scalc/guide/datapilot_updatetable.xhp#datapilot_updatetable not found).

Please support us!