Editing DataPilot Tables

DataPilot (poznat i kao Stožerna Tablica) omogućava vam da kombinirate, poredite i analizirate velike količine podataka. Možete vidjeti različite sažetke izvornih podataka, možete prikazati detelje područja koje vas zanima i možete kreirati izvjeÅ”taje.

Tabela koja je kreirana sa DataPilot je interaktivna tabela. Podaci mogu biti organizirani, reorganizirani ili sumirani na osnovu različitih glediŔta.

Open file with example:

Please support us!