Cells in Currency Format

In LibreOffice Calc you can give numbers any currency format. When you click the Currency icon Icon in the Formatting bar to format a number, the cell is given the default currency format set under - Languages and Locales - General.

Note Icon

Razmjena LibreOffice Calc dokumenti mogu dovesti do nesporazuma, ako LibreOffice Calc dokument je učitan od strane korisnika koji koristi različit dodijeljeni format valute.


U LibreOffice Calc možete definisati da broj koji ste formatirali kao "1,234.50 €", i dalje ostane u eurima u drugoj zemlji i ne postane dolar.

Možete promijeniti format valute u Format Cells dijaloškom prozoru (izaberite Format - Cells - Numbers tab) sa dvije postavke zemlje. U Language kombiniranom okviru izaberite osnovnu postavku za simbol valute, decimalne i separatore za hiljade. UFormat prozoru sa listom možete izabrati varijacije od dodijeljenog formata za jezik.

  1. Na primjer, ako je jezik postavljen na "Dodijeljen" i koristite postavku za Njemačku lokaciju, format valute će biti "1.234,00 €". Tačka se koristi za cifru od hiljade i zarez prije decimalnih mjesta. Ako sada izaberete format valute "$ English (US)" iz Format prozora sa listom, dobit ćete format: "$ 1.234,00". Kao što možete vidjeti, separatori su ostali isti. Samo se promjenio i pretvorio simbol valute, ali temeljni format zapisa ostaje isti u postavkama lokacije.

  2. Ako, pod Language, pretvorite ćelije u "English (US)", postavka Engleskog jezika se također prebacuje i dodijeljeni format valute je sada "$ 1,234.00".

Please support us!