Importovanje i Eksportovanje Tekstualnih CSV Datoteka sa formulama

CSV datoteke su tekstualne datoteke koje sadrže ćelije samo jedne tablice (stranice). Zarezi, tačka-zarezi, ili drugi karakteri se mogu koristiti kao razdvojnici između ćelija. Tekstualni stringovi se stavljaju pod navodnike, brojevi bez navodnika.

Importovanje CSV Datoteka

 1. Izaberi Datoteka - Izvezi.

 2. U Vrsta datoteke polju, odaberite format "Text CSV". Izaberite datoteku i kliknite Otvori. Kada datoteka ima .csv ekstenziju, tip datoteke je utomatski prepoznat.

 3. Vidjet ćete Importuj Tekstualnu Datoteku dijaloški prozor. Kliknite OK.

Tip Icon

If the csv file contains formulas, but you want to import the results of those formulas, then choose - LibreOffice Calc - View and clear the Formulas check box.


Eksportovanje Formula i Vrijednosti kao CSV Datoteke

 1. Kliknite tablicu koja će biti napisana kao csv datoteka.

 2. Ako želite eksportovati formule kao formule, na primjer, u formi =SUM(A1:B5), nastavite kako slijedi:

  Choose - LibreOffice Calc - View.

  Pod Prikaz, označite Formule okvir za kvačicu. Kliknite OK.

  Ako želite eksportovati rezultate računanja umjesto formula, nemojte označavati Formule.

 3. Izaberite Datoteka - Snimi kao. Vidjet ćete Snimi kao dijaloški prozor.

 4. U File type polju izaberite format "Text CSV".

 5. Unosite ime i kliknite Snimi.

 6. Iz Izvezi tekstualne datoteke dijaloškog prozora koji se pojavi, izaberite set karaktera i razdvojnik za polja i tekst za podatke koji će se eksportovati, i potvrdite sa OK.

 7. Ako je potrebno, nakon što se sačuvali, ispraznite Formule okvir sa kvačicom da bi ponovo vidjeli izračunate rezultate u tabeli.

Please support us!