References to Other Sheets and Referencing URLs

Na primjer, ako ste našli Internet stranicu koja sadrži sadašnje burzovne informacije u ćelijama tablice, možete učitati tu stranicu u LibreOffice Calc koristeći slijedeću proceduru:

  1. U LibreOffice Calc dokumentu, postavite kursor u ćeliju u koju želite unijeti podatke izvana (externe podatke).

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. Unesite URL dokumenta ili Web stranice u dijaloški prozor. URL mora biti u formatu: http://www.my-bank.com/table.html. URL za lokalnu mrežu ili datoteke iz lokalne mreže je "staza" prikazana u File - Open dijaloškom prozoru.

    LibreOffice učitava Web stranicu ili dokument u pozadini, bez prikazivanja. U prozoru duge liste External Data dijaloški prozor, možete vidjeti imena svih tablica i imenovane raspone iz kojih možete izabrati.

  4. Izaberite jednu ili više tablica ili imenovanih raspona. Također možete aktivirati funkciju za automatsko ažuriranje svakih "n" minuta i kliknite OK.

    Sadržaji će biti uneseni kao link u LibreOffice Calc dokumentu.

  5. Sačuvajte proračunsku tablicu. Kada je opet otvorite, LibreOffice Calc će ažurirati povezane ćelije.

  6. Under - LibreOffice Calc - General you can choose to have the update, when opened, automatically carried out either always, upon request or never. The update can be started manually in the dialog under Edit - Links.

Please support us!