Referencing Cells by Drag-and-Drop

Uz pomoć Navigatora možete referirati ćelije iz jedne proračunske tablice u drugu tablicu, u istom ili različitom dokumentu. Ćelije se mogu unijeti kao kopija, link (veza) ili hiperlink. Raspon koji se unosi mora biti definisan imenom u originalnoj datoteci kako bi se mogao unijeti u željenu datoteku.

  1. Otvorite dokument koji sadrži izvorne ćelije.

  2. To set the source range as the range, select the cells and choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. Save the source document, and do not close it.

  3. Otvorite stranicu (tablicu) u koju želite nešto unijeti.

  4. Otvorite Navigator. U donjoj kutiji Navigatora izaberite izvornu datoteku.

  5. U Navigatoru, izvorna datoteka se pojavljuje pod "Range names" (Raspon imena).

  6. Koristeći Način prevlačenja ikonicu u Navigatoru, Izaberite da liželite da referenca bude hiperveza, veza (link) ili kopija.

  7. Kliknite ime pod "Range names" u Navigatoru, i povucite u ćeliju na trenutnoj tablici gdje želite unijeti referencu.

Ova metoda se također može koristiti za unos raspona iz druge tablice (stranice) istog dokumenta u trenutnu tablicu. Izaberite aktivni dokument kao izvoru u koraku 4 gore.

Please support us!