Prostor za ime

Prikazuje referencu za trenutnu celiju, skup odabranih celija, ili ime oblasti. Možete odabrati skup celija, i unijeti ime za taj skup u Prostor za ime.

Kombinirani okvir oblasti lista

Prostor za ime

Da skočite na određenu ćeliju, ili da odaberete raspon ćelija, unesite referencu ćelije, ili referencu raspona ćelija u kutiju, na primjer, F1, ili A1:C4.

Please support us!