Rješavač

Vraca sekunde za zadanu vremensku jedinicu. Sekunde su cijli broj od 0 do 59.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Sintaksa

SECOND(Broj)

Broj, kao jedinica vremena, je decimalni broj, za koji ce funkcija vratiti sekunde.

Primjeri

=SECOND(NOW()) vraca trenutne sekunde

=SECOND(C4) vraca 17 ako je sadržaj C4 = 12:20:17.


Date & Time Functions

[text/scalc/01/func_date.xhp#date not found].

[text/scalc/01/func_datedif.xhp#datedif not found].

[text/scalc/01/func_datevalue.xhp#datevalue not found].

[text/scalc/01/func_day.xhp#day not found].

[text/scalc/01/func_days.xhp#days not found].

[text/scalc/01/func_days360.xhp#days360 not found].

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

[text/scalc/01/func_eastersunday.xhp#eastersunday not found].

[text/scalc/01/func_edate.xhp#edate not found].

[text/scalc/01/func_eomonth.xhp#eomonth not found].

[text/scalc/01/func_hour.xhp#hour not found].

ISLEAPYEAR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

[text/scalc/01/func_minute.xhp#minute not found].

[text/scalc/01/func_month.xhp#month not found].

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

[text/scalc/01/func_now.xhp#now not found].

[text/scalc/01/func_second.xhp#second not found].

[text/scalc/01/func_time.xhp#time not found].

[text/scalc/01/func_timevalue.xhp#timevalue not found].

[text/scalc/01/func_today.xhp#today not found].

WEEKDAY

[text/scalc/01/func_weeknum.xhp#weeknum not found].

[text/scalc/01/func_weeknumadd.xhp#weeknumadd not found].

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WEEKS

WEEKSINYEAR

[text/scalc/01/func_workday.xhp#workday not found].

WORKDAY.INTL

[text/scalc/01/func_year.xhp#year not found].

[text/scalc/01/func_yearfrac.xhp#yearfrac not found].

YEARS

Please support us!