Pivot Table - Select Source

Otvara dialogue box gdje mozete odabrati izvor za DataPilot tabelu,i onda napraviti vasu tabelu .

To access this command...

Choose Insert - Pivot Table.


Izbor

Izaberite izvor podataka za Datapilot.

Trenutna selekcija

koristi idabrane celije kao izvor podataka za dataPilot tabelu.

note

Kolona podataka u Datapilot tabeli koristi isti broja formata kao i prvi red u trenutnoj selekciji


Izvor podataka registrovan u LibreOffice

koristi tabelu ili upit u bazi koja je registrovana LibreOfficekao izvor podatka za DataPilot table.

External source/interface

Otvara dijaloški prozor sa datotekama u kojem možete izabrati datoteku baze podataka.

DataPilot dialogue box

Please support us!