Pivot Table

Otvara dialogue box gdje mozete odabrati izvor za DataPilot tabelu,i onda napraviti vasu tabelu .

To access this command...

From the menu bar:

Choose Insert - Pivot Table.

Choose Data - Pivot Table - Insert or Edit.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Pivot Table.

Choose Data - Pivot Table.

From toolbars:

Icon Pivot Table

Pivot Table


Izbor

Izaberite izvor podataka za Datapilot.

Trenutna selekcija

koristi idabrane celije kao izvor podataka za dataPilot tabelu.

note

Kolona podataka u Datapilot tabeli koristi isti broja formata kao i prvi red u trenutnoj selekciji


Izvor podataka registrovan u LibreOffice

koristi tabelu ili upit u bazi koja je registrovana LibreOfficekao izvor podatka za DataPilot table.

External source/interface

Otvara dijaloŇ°ki prozor sa datotekama u kojem moŇĺete izabrati datoteku baze podataka.

DataPilot dialogue box

Please support us!