Automatski okvir

Ako odabrani prostor celije sadrzi formule refernce LibreOfficeautomatski skicira selekciju .

To access this command...

Choose Data - Group and Outline - AutoOutline.


Na primjer,uzmite u obzir sljedecu tabelu:

Januar

Februar

Mart

1. cetvrtina

Travanj

Maj

Juni

2. cetvrtina

100

120

130

350

100

100

200

400


Celije za 1. i 2. cetvrtinu sadrze sum formulu za tri celije s njihove lijeve strane.Ako aplicirateAutomatski okvirkomandu,tabela je grupirana u dvije cetvrtine .

Za uklanjanje skice,izberite tabelu,i onda izberite Data - Group and Outline - Remove.

Please support us!