Stranice

prikazuje detalje grupiranih redova i kolona koje sadrze kursor.Za prikaz detalja svih grupiranih redova i kolona,izberite skice tabele,i onda odaberite komandu .

To hide a selected group, choose Data - Group and Outline – Hide Details.

To access this command...

Choose Data - Group and Outline - Show Details.


Please support us!