Osvježi praćenja

Povlaci sve tragove u tabeli. Formule se modificiraju kada su tragovi povuceni i uzeti u obzir.

To access this command...

Choose Tools - Detective - Refresh Traces.


Detektivne strijele u dokumentu su ažurirane pod sljedecim okolnostima:

Please support us!