Oznaci nevalidne podatke

Oznaci sve celije u tabeli koje sadrzavaju vrijednosti izvan pravila.

To access this command...

Choose Tools - Detective - Mark Invalid Data.


pravila ogranicavaju input brojeva, datuma i vremenskih vrijednosti i teksta do odredjenih vrijednosti. MEdjutim moguce je upisati nevalidne vrijednosti u celije ako Zaustavi opcija nije odabrada. Kada dodijelite vrijednost pravilu, postojece vrijednosti u celije nece biti promjenjene.

Please support us!