Slijedi prethodnike

Ova funkcije pokazuje vezu izmedju trenutne celije koja sadrzava formulu i celija koje su koristene u formuli.

Putanje su prikazane u tabeli sa strelicama. U isto vrijeme, domet svih celija sadrzanig u formuli trenutne celije je istaknuta sa plavim okvirom.

To access this command...

Choose Tools - Detective - Trace Precedents.

Shift+F9


Note Icon

Ova funkcija je bazirana na principu slojeva. na primjer, ako je precedent celija za formulu vec naznacena sa strelicom, kada ponovite ovu komandu, strelice su nacrtane na precedent celije ove celije.


Please support us!