Detektiva

Ova komanda aktivira Detektivu tabele. Sa detektivom, mozete pratiti zavisnosti trenutne formule celije od celija u tabeli.

To access this command...

Choose Tools - Detective.


Kada ste definisali putanju, mozete pokazati putanju sa kursorom. Kursos ce promijeniti svoj oblik. Dvaput kliknite na putanju sa kursorom da izaberete referenciranu celiju na kraju putanje.

Slijedi prethodnike

Ova funkcije pokazuje vezu izmedju trenutne celije koja sadrzava formulu i celija koje su koristene u formuli.

Otkloni Precedents

Brise jedan level strelica koji su ubacene sa Slijedi prethodnike komandom.

Prati ovisnike

Crta strelice na aktivne celije iz formula koje zavise o vrijednostima u ajtivnim celijama.

Otkloni Dependents

Brise jedan level strelica stvorenih sa Prati ovisnike.

Ukloni sva slijeđenja

otklanja sve strelice iz tabele.

Prati grešku

Crta strelije na sve precedent celije sto izaziva gresku u odabranoj celiji.

Oznaci nevalidne podatke

Oznaci sve celije u tabeli koje sadrzavaju vrijednosti izvan pravila.

Osvježi praćenja

Povlaci sve tragove u tabeli. Formule se modificiraju kada su tragovi povuceni i uzeti u obzir.

Automatsko osvjezivanje

Automatski osvježava sve tragove u tabeli kad god modificiramo formulu.

Ispuni mod

Aktivira ispuni mod u detektivu. Kursor se mjenja u specijalni simbol, i mozete kliknuti bilo koju celiju da vidite putanju do precedent celije. Da izadjete pritisnite Escape ili kliknite na Zavrsi sa ispuni mod komandom u meniju.

Please support us!