Delete Cells

Kompletno briše oznacene celije, kolone ili redove. Celije koje se nalaze ispod ili na desnoj strani od obrisanih celija ce zauzeti njihovo mjesto. Primjetite da je oznacena opcija brisanja pohranjena i vracena kada se slijedeci dijalog prozor pozove.

To access this command...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Cells.

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


Izbor

Ovaj prostor sadržava opcije za specificiranje kako ce tabele biti prikazane nakon brisanja celija.

Pomjeri ćelije gore

Popunjava prostor proizveden od obrisanih celija sa ceijama ispod njih.

Pomjeri ćelije ulijevo

Popunjava rezultirajuci prostor sa celijama koje se nalaze nadesno od obrisanih celija.

Obriši kompletne redove

Nakon oznacavanja bar jedne celije, briše cijeli red iz tabele.

tip

This command is equivalent to .


Ozbriši kompletne kolone

Nakon oznacavanja bar jedne celije briše cijelu kolonu iz tabele.

tip

This command is equivalent to .


Please support us!