Ozbriši ćelije

Kompletno briše oznacene celije, kolone ili redove. Celije koje se nalaze ispod ili na desnoj strani od obrisanih celija ce zauzeti njihovo mjesto. Primjetite da je oznacena opcija brisanja pohranjena i vracena kada se slijedeci dijalog prozor pozove.

To access this command...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Izbor

Ovaj prostor sadržava opcije za specificiranje kako ce tabele biti prikazane nakon brisanja celija.

Pomjeri ćelije gore

Popunjava prostor proizveden od obrisanih celija sa ceijama ispod njih.

Pomjeri ćelije ulijevo

Popunjava rezultirajuci prostor sa celijama koje se nalaze nadesno od obrisanih celija.

Obriši kompletne redove

Nakon oznacavanja bar jedne celije, briše cijeli red iz tabele.

Ozbriši kompletne kolone

Nakon oznacavanja bar jedne celije briše cijelu kolonu iz tabele.

Please support us!