Lijevo

Ispunjava oznaceni raspon od bar dvije kolone sa sadržajem od celije na krajnjoj desnoj strani.

To access this command...

Choose Sheet - Fill Cells - Left.


Ako oznaceni raspon ima samo jedan red, sadržaj od krajnje desne celije ce biti kopiran u sve druge celije od raspona. Ako su oznaceni nekoliko redova, krajnje desne celije ce biti kopirane u celije na lijevo.

Please support us!